środa
20 marca 2019
Do końca roku zostało 287 dni.

BIP

 Biuletyn informacji publicznej

Informacje wyborcze

 Informacje wyborcze

Insp. weterynarii

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Akty prawne on-line

Rządowe Centrum Legislacji
Najaktualniejsze wersje
elektroniczne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

600-lecie Karczmisk

obraz.jpg
 

Translator

EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian
XXXIX Sesja Rady Gminy Karczmiska
czwartek, 19 października 2017

XXXIX Sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się 26 października 2017 r. (czwartek).

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska  i rozpoczną o godzinie 900.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Nr XXXVII i Nr XXXVIII  Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Przyjęcie Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi.
6. Uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczmiska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
8. Zmiana uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
9. Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach wraz ze Szkołami Filialnymi w Głusku i Słotwinach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Karczmiskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Macieja Rataja w Karczmiskach wraz ze Szkołami Filialnymi w Głusku i Słotwinach.
10.  Przedłożenie informacji o stanie realizacji zadań oświaty w roku szkolnym 2016/2017.
11.  Przedłożenie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.
12.  Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
13.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14.  Wolne wnioski i komunikaty.
15.  Zamknięcie obrad.

 

 
wstecz   dalej »

Dane teleadresowe

 
Urząd Gminy Karczmiska

Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska
tel. 81 828-70-26
      81 828-70-40
      81 828-70-59
fax: 81 828-70-26 wew.25
e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl
 
 
Nr rachunku bankowego:
P.B.S. Opole Lubelskie o/Karczmiska
52873400080040029920000010

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

 

 

 

 

Mikroinstalacje OZE

Mikroinstalacje OZE

Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Hala Sportowa


Orlik 2012

Orlik2012

Misja CHODLIK

Misja archeologiczna CHODLIK

Radośni w rozwoju

Radośni w rozwoju

Wsparcie na starcie

Czysta Gmina

Czysta Gmina

Linki

owocszl.jpgZwiązek Gmin Lubelszczyzny
Zdrowa gmina

Zielona linia


Budujemy Sportową Polskęporady prawne

Galeria zdjęć

Obraz
Copyright © 2019 Serwis internetowy Gminy Karczmiska. All rights reserved