środa
20 lutego 2019
Do końca roku zostało 315 dni.

BIP

 Biuletyn informacji publicznej

Informacje wyborcze

 Informacje wyborcze

Insp. weterynarii

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Akty prawne on-line

Rządowe Centrum Legislacji
Najaktualniejsze wersje
elektroniczne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

600-lecie Karczmisk

obraz.jpg
 

Translator

EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian
Informacja o jakości wody
wtorek, 26 września 2017

Karczmiska, 26 września 2017 r.

GOŚ.6324.1.2017.UNC

 

Informacja

Wójt Gminy Karczmiska zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017 r., poz. 328 ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) informuje mieszkańców Gminy Karczmiska, że na podstawie raportów i sprawozdań zbadań wody z dnia 25.08.2017 r., Nr 467/2017, Nr 468/2017, Nr 469/2017, Nr 1916/08/2017/M/1/P/1, Nr 470/2017, Nr 472/2017, Nr471/2017, 1916/08/2017/M/2/P/1 przekazanych przez właściciela wodociągu, próbek wody pobranej w dniu 21.08.2017 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wolicy i Karczmiskach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim stwierdza przydatność wody do spożycia.

W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

 

Wójt Gminy Karczmiska

/-/ Janusz Goliszek

 
Informacja o jakości wody
wtorek, 19 września 2017

Karczmiska, 18 września 2017 r.

GOŚ.6324.1.2017.UNC

 

Informacja

Wójt Gminy Karczmiska zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017 r., poz. 328 ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) informuje mieszkańców Gminy Karczmiska, że na podstawie raportów i sprawozdań zbadań wody zdnia 24.07.2017 r., 18.08.2017 r., 29.08.2017 r., Nr 395/2017, Nr 398/2017, Nr 399/2017, Nr 2651/06/2017/F/1, Nr 504/2017, Nr 505/2017, Nr506/2017 przekazanych przez właściciela wodociągu, próbek wody pobranej w dniu 17.07.2017 r. i w dniu 29.08.2017 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wymysłowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim stwierdza przydatność wody do spożycia.

W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

 

Wójt Gminy Karczmiska

/-/ Janusz Goliszek

 
Ogłoszenie - kanalizacja
piątek, 04 sierpnia 2017

Umowy z UE zobowiązują nas, by wszystkie obszary aglomeracyjne były skanalizowane. Gmina Karczmiska, jak i inne samorządy, sięgała i sięga po unijne pieniądze na modernizację, rozbudowę istniejących i budowę całkiem nowych sieci kanalizacyjnych. Sama sieć jednak nie wystarczy. Aby osiągnąć ustalone efekty ekologiczne do kanalizacji muszą podłączyć się mieszkańcy.

Gmina Karczmiska posiada aglomerację, której obszar i granice zostały wyznaczone uchwałą nr XXV/436/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 września 2012 r. W obrębie tejże aglomeracji posiada 33 km wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Karczmiska Pierwsze i Karczmiska Drugie. W najbliższych latach planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Karczmiska Drugie oraz Wymysłów.

Zrealizowane inwestycje były współfinansowane ze środków unijnych, a podpisując umowy o dofinansowanie budowy sieci Gmina zobowiązała się do spełnienia wielu warunków m.in. wskaźnika ilości podłączonych gospodarstw domowych do wybudowanej sieci. Jednakże zobowiązania Gminy to nie jedyny argument, dla którego powinniśmy się podłączyć do sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250, z późn. zm.) – przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej stanowi obowiązek właścicieli nieruchomości. Art. 10 cytowanej ustawy nakłada karę grzywny za niedopełnienie m.in. obowiązku podłączenia się do kanalizacji, o ile nieruchomość nie jest wyposażona w poprawnie działającą oczyszczalnię ścieków. W związku z powyższym, konieczne staje się wykonanie podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Oprócz obowiązków wynikających z przepisów prawa i umów istnieje wiele korzyści dla właścicieli nieruchomości oraz dla środowiska naturalnego.

Skanalizowanie posesji oznacza dla właściciela koniec kłopotów z przepełnionym szambem oraz pamiętaniu o regularnym zapewnieniu odbioru nieczystości (rejestracja umów i rachunków). Podłączając posesję do sieci kanalizacyjnej chronicie Państwo wody gruntowe oraz lokalne rzeki.Korzystanie z kanalizacji jest bardziej ekonomiczne dla mieszkańców, pozwala obniżyć koszty związane z odprowadzaniem nieczystości niemal o połowę. Wraz z podłączeniem posesji do kanalizacji sanitarnej podnosi się jej standard, co ma wpływ na wartość nieruchomości i jest jej dodatkowym atutem w przypadku ewentualnej sprzedaży.

Pomimo wielokrotnych apeli do mieszkańców, którym stworzone zostały warunki do podłączenia swoich posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej, wielu nie wywiązało się z ciążącego na nich obowiązku.

Po raz kolejny gorąco zachęcamy do wykonywania podłączeń.

Procedura zgłoszenia przyłączenia do sieci kanalizacyjnej w Gminy Karczmiska jest bardzo prosta.

Szczegółowych informacji w zakresie podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej udziela Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karczmiskach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500, tel.: 81828 70 71.

Wójt Gminy Karczmiska

/-/ Janusz Goliszek 

 
Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług
czwartek, 20 lipca 2017
 
Prośba o ograniczenie poboru wody
czwartek, 22 czerwca 2017

 

W związku z panującymi wysokimi temperaturami powietrza, które mają wpływ na zwiększony pobór wody z wodociągu gminnego, Wójt Gminy Karczmiska zwraca się z prośbą do Mieszkańców o ograniczenie poboru oraz oszczędne  i racjonalne korzystanie z wody.

Jednocześnie informuję, że w przypadku nadmiernego poboru przez dłuższy okres czasu, mogą występować problemy z jej dostawą pod odpowiednim ciśnieniem.

 

 
Informacja o jakości wody
czwartek, 22 czerwca 2017
Karczmiska, 22 czerwca 2017 r.
GOŚ.6324.1.2017.UNC

Informacja


Wójt Gminy Karczmiska zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017 r., poz. 328) oraz § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) informuje mieszkańców Gminy Karczmiska, że na podstawie raportów i sprawozdań z badań wody z dnia 26.05.2017 r. Nr 272/2017, Nr 274/2017, Nr 276/2017, Nr 278/2017, przekazanych przez właściciela wodociągu, próbek wody pobranej w dniu 22.05.2017 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wolicy, oraz w Karczmiskach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim stwierdza przydatność wody do spożycia.
W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Wójt Gminy Karczmiska
/-/ Janusz Goliszek

 
Informacja o jakości wody
środa, 19 kwietnia 2017
Karczmiska, 19 kwietnia 2017 r.
GOŚ.6324.1.2017.UNC
Informacja
 
Wójt Gminy Karczmiska zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017 r., poz. 328) oraz § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) informuje mieszkańców Gminy Karczmiska, że na podstawie raportów i sprawozdań z badań wody z dnia 22.02.2017 r. Nr OLB-HK.821-65/W/17, Nr OLB-HK.821-66/W/17, z dnia 02.03.2017 r. Nr WD/155/2017 pobranej w ramach monitoringu jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Karczmiskach, oraz raportów i sprawozdań z badań wody z dnia 22.02.2017 r. Nr OLB-HK.821-67/W/17, Nr OLB-HK.821-68/W/17, Nr WD/156/2017 oraz z dnia 29.03.2017 r. Nr WD/282/2017, pobranej w ramach monitoringu jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wolicy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim stwierdza przydatność wody do spożycia.
W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 - 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Wójt Gminy Karczmiska
/-/ Janusz Goliszek


 
OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY NA TERENIE GMINY KARCZMISKA ZA ROK 2016
czwartek, 30 marca 2017
Informacja

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017 r., poz. 328) Wójt Gminy Karczmiska podaje do publicznej wiadomości obszarową ocenę jakości wody Gminy Karczmiska za rok 2016 wraz z szacowaniem ryzyka zdrowotnego konsumentów.

 
Informacja o jakości wody
czwartek, 09 lutego 2017

Karczmiska, 8 lutego 2017 r.

GOŚ.6324.1.2017.UNC

 

Informacja

Wójt Gminy Karczmiska zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) informuje mieszkańców Gminy Karczmiska, że na podstawie raportów z badań wody z dnia 25.01.2017 r. Nr OLB-HK.821-23/W/17, Nr OLB-HK.821-24/W/17 pobranej w dniu 24.01.2017 r. w ramach monitoringu jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wymysłowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim stwierdza przydatność wody do spożycia.

W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 część A i nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

 

Wójt Gminy Karczmiska

/-/ Janusz Goliszek

 
Zawiadomienie
poniedziałek, 12 września 2016
ZAWIADOMIENIE

O KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

W związku z powyższym od dnia 01.10.2016r. upoważnieni przez Wójta Gminy pracownicy Urzędu Gminy rozpoczną w terenie prace w zakresie zbierania informacji na temat zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, a także kontrolę posiadania przez mieszkańców umów na wywóz nieczystości płynnych i rachunków potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Karczmiska.

Informuję, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie.

Proszę mieszkańców o współpracę i udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.Wójt Gminy Karczmiska
Janusz Goliszek

 
ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE (szambo) i PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
piątek, 04 grudnia 2015
Uprzejmie informujemy, że Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U z 2013, poz. 1399 z późn. zm.) nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku jednak kiedy nie ma ani technicznych, a nawet ekonomicznych możliwości podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej oraz do skorzystania z istniejącej sieci kanalizacyjnej, natakich właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek wyposażenia swoich domów w zbiorniki bezodpływowe (szamba), które służyć mają gromadzeniu nieczystości ciekłych. Jednakże samo posiadanie takiego zbiornika bezodpływowego nie jest wystarczające. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jasno oraz precyzyjnie reguluje obowiązki właścicieli w tym zakresie. Przede wszystkim mając na uwadze prawidłową realizację obowiązków wynikających z ustawowych zapisów, właściciele ci zobowiązani są do opróżniania zbiorników bezodpływowych. Nie można jednak samemu dobrowolnie takich zbiorników opróżniać. Taką usługę należy zlecić uprawomocnionemu do tego podmiotowi.

Na terenie Gminy Karczmiska odpowiednie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na stację zlewną posiadają przedsiębiorstwa ujęte w wykazie firm odbierających nieczystości płynne.

Prawidłowym udokumentowaniem opróżnienia zbiornika bezodpływowego z nieczystości ciekłych nie jest samo zlecenie wywozu szamba, ale zawarcie umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie. Dlatego też informujemy, iż każdy kto będzie chciał zlecić opróżnienie szamba któremukolwiek z ww przedsiębiorców powinien w pierwszej kolejności zawrzeć indywidualną umowę na tą usługę. Tylko zawarcie takiej umowy daje możliwość wywiązania się z obowiązków nałożonych ustawą. Umowa będzie podpisana tylko raz, przed pierwszym zleceniem wywozu szamba i będzie obowiązywać niezależnie od częstotliwości zlecanych wywozów. Konsekwencje uchylania się od ww obowiązków określa między innymi artykuł 10, ust. 2 i 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, w myśl którego, kto nie wykonuje obowiązków podłączenia się do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy i opróżnianie go, podlega karze grzywny.

Zwracamy się z prośbą do tych Państwa, którzy jeszcze takich umów nie posiadają o niezwłoczne ich podpisanie. Natomiast osoby, które mają aktualne umowy na wywóz nieczystości płynnych są zobowiązane do ich przestrzegania.


 
Ewidencja szamb
piątek, 04 grudnia 2015
Wójt Gminy Karczmiska zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Karczmiska o wypełnienie druku oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Karczmiska lub bezpośrednio do sołtysa w terminie do 20 grudnia 2015 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ. U z 2013, poz. 1399 z późn. zm.) art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 Gmina Karczmiska ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Druk oświadczenia dostępny jest u Sołtysa lub na stronie internetowej Gminy Karczmiska www.karczmiska.pl, (zakładka Pliki do pobrania) lub bezpośrednio pod ogłoszeniem.

W przypadku nie złożenia oświadczenia Wójt Gminy Karczmiska będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadania zbiornika na nieczystości płynne lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.


Wójt Gminy KarczmiskaZałącznik
Oświadczenie o posiadaniu szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków


 
Ogłoszenie
środa, 09 kwietnia 2014

W związku z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Karczmiska Pierwsze i Karczmiska Drugie, Wójt Gminy Karczmiska przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku zapewnienia utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie tychże nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.).

Ustawodawca przewidział odstępstwo od wyżej wskazanego warunku ustanawiając, że przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Przypomina się, że uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia. W takim przypadku Gmina skorzysta z przysługujących jej instrumentów prawnych: -wydanie decyzji nakazującej wykonanie obowiązku przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, - egzekwowanie nałożonego obowiązku w trybie egzekucji administracyjnej. Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz.1015, ze zm.).

Termin wywiązania się z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej określa się na dzień 30 czerwca 2014 r.
W sytuacji nie wywiązania się z wykonania obowiązku ustawowego, wydawane będą decyzje nakazujące podłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym apeluje się o niezwłoczne przystąpienie do wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

W sprawach formalno-prawnych związanych z podłączeniem się do sieci należy zgłaszać się do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karczmiskach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 15:00 tel. 81 828-70-71.
 
Awaria hydroforni w Karczmiskach
piątek, 16 sierpnia 2013

Informujemy, że z w hydroforni w Karczmiskach doszło do awarii.

Naprawa może zająć nawet do 24 godzin.

Przewidujemy, że usunięcie awarii nastąpi do jutra (sobota, 17 sierpnia), do godziny 18.

Za utrudnienia przepraszamy,
ZGK Karczmiska
 
APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZMISKA !!!
poniedziałek, 12 sierpnia 2013
Uprasza się mieszkańców Gminy Karczmiska o oszczędność w korzystaniu z wody.

W okresie tegorocznych upałów mamy problemy z dostarczeniem wody poprzez wodociąg do wszystkich gospodarstw. Spadki ciśnienia, szczególnie dla końcowych odbiorców wodociągu, są bardzo uciążliwe. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej czyni wszystko co możliwe, aby te uciążliwości minimalizować.

Niestety, pojawiają się sygnały o nieprawnym korzystaniu z hydrantów oraz o kradzieży wody (obejścia poza licznikowe).
Uczynimy wszystko, aby takie sytuacje wyeliminować.

Apeluję do mieszkańców o zwracanie uwagi na nieprawidłowości korzystania z naszego wspólnego dobra jakim niewątpliwie jest wodociąg, o informacje o nieprawnym korzystaniu z wodociągu gminnego.

Wójt Gminy
Janusz Goliszek
 
Informacja
czwartek, 01 sierpnia 2013
Szanowni mieszkańcy gminy Karczmiska!

W związku z licznymi skargami mieszkańców gminy Karczmiska w sprawie wylewania nieczystości płynnych przez właścicieli nieruchomości do rzeki Karczmianki lub na grunty sąsiadów pragnę przypomnieć, że obowiązujące przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przyjęty uchwałą nr XXIV/186/13 Rady Gminy Karczmiska z dnia 27 lutego 2013 r. regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy). Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, a w przypadku braku kanalizacji, gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (szambach) - (art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy).

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych ze swoich nieruchomości powinni posiadać umowę na korzystanie z usług podmiotu posiadającego zezwolenie wydane przez Urząd Gminy na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości oraz posiadać dokumenty potwierdzające odbiór nieczystości.

Wójt Gminy realizując nałożony obowiązek ustawowy będzie sukcesywnie zlecał przeprowadzenie kontroli sprawdzających realizację w/w przepisów.

W stosunku do właścicieli nieruchomości, na których zostaną stwierdzone nieprawidłowości zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Wójt Gminy Karczmiska

 
ZAWIADOMIENIE
wtorek, 25 czerwca 2013

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karczmiskach informuje, że od dnia 26.06.2013 r. woda z wodociągu w Karczmiskach będzie poddawana dezynfekcji do czasu uzyskania analiz wody spełniających wymagania obowiązujących norm.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

Za niedogodności przepraszamy.

 
Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
piątek, 18 maja 2012
W celu ułatwienia kontaktu z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i transportu nieczystości ciekłych, przedstawiamy wykaz działających na terenie gminy Karczmiska podmiotów:


Marian Sędzikowski

Trans-Eko
ul. Mariana Buczka 7
24-300 Opole Lubelskie
tel. 81 827 23 75
501 442 219

Usługi Asenizacyjne i Komunalne
Dariusz Niezgoda

ul. Nadstawna 15b
24-300 Opole Lubelskie
tel. 502 502 860

Firma Usługowo-Handlowa
Rutkowski Piotr

Okale 2
24-120 Kazimierz Dolny
tel. 603 588 141

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„AGRO” Sp. z o.o.

24-313 Wilków 62b
tel. 81 828 15 33

PHU MARCZAK
Tomasz Marczak
Rzeczyca Kolonia 30
24-120 Kazimierz Dolny
tel. 698078652

HUB-TRANS Hubert Piłat
ul. Czerniawy 55B
24-120 Kazimierz Dolny
tel. 665 746 147

 

Dane teleadresowe

 
Urząd Gminy Karczmiska

Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska
tel. 81 828-70-26
      81 828-70-40
      81 828-70-59
fax: 81 828-70-26 wew.25
e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl
 
 
Nr rachunku bankowego:
P.B.S. Opole Lubelskie o/Karczmiska
52873400080040029920000010

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

 

 

 

 

Mikroinstalacje OZE

Mikroinstalacje OZE

Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Orlik 2012

Orlik2012

Misja CHODLIK

Misja archeologiczna CHODLIK

Radośni w rozwoju

Radośni w rozwoju

Wsparcie na starcie

Czysta Gmina

Czysta Gmina

Linki

owocszl.jpgZwiązek Gmin Lubelszczyzny
Zdrowa gmina

Zielona linia


Budujemy Sportową Polskęporady prawne

Galeria zdjęć

Obraz
Copyright © 2019 Serwis internetowy Gminy Karczmiska. All rights reserved