środa
20 lutego 2019
Do końca roku zostało 315 dni.

BIP

 Biuletyn informacji publicznej

Informacje wyborcze

 Informacje wyborcze

Insp. weterynarii

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Akty prawne on-line

Rządowe Centrum Legislacji
Najaktualniejsze wersje
elektroniczne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

600-lecie Karczmisk

obraz.jpg
 

Translator

EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian
Odbiór odpadów komunalnych w roku 2017
czwartek, 22 grudnia 2016
Szanowni Państwo,
odbiór odpadów komunalnych w roku 2017 będzie się odbywał według harmonogramu dostępnego poniżej.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2017.

 
Zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
sobota, 06 lutego 2016
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XV/107/2016 Rady Gminy Karczmiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub., poz. 515), od 1 marca 2016 r. zwolnienie z części opłaty za odpady będzie przysługiwało rodzinom wielodzietnym posiadającym Kartę Dużej Rodziny w następującej wysokości:
1) 20 % należnej opłaty z tytułu zamieszkiwania na nieruchomości rodziny posiadającej troje dzieci,
2) 30 % należnej kwoty opłaty z tytułu zamieszkiwania na nieruchomości rodziny posiadającej czworo dzieci,
3) 40 % należnej kwoty opłaty z tytułu zamieszkiwania na nieruchomości rodziny posiadającej pięcioro dzieci,
4) 50 % należnej kwoty opłaty z tytułu zamieszkiwania na nieruchomości rodziny posiadającej sześcioro i więcej dzieci.

W przypadku uprawnienia do przedmiotowej ulgi prosimy o złożenie do Urzędu Gminy w Karczmiskach nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.


 
Opłaty za odpady komunalne w 2016 r.
wtorek, 05 stycznia 2016
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XIII/87/2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia
3 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 stycznia 2016 r. opłaty te będą wynosić:

Rodzaj nieruchomości
Wysokość opłaty,
sposób zbiórki: segregacja/brak segregacji

Nieruchomość zamieszkała

7zł/mies./od każdej osoby – 14zł/mies./od każdej osoby


Nieruchomość niezamieszkała
Pojemnik:

60 l – 11 zł/poj./mies. – 18 zł/poj./mies.

120 l – 20 zł/poj./mies. - 36 zł/poj./mies.

240 l – 40 zł/poj./mies. – 70 zł/poj./mies.

1100 l – 178 zł/poj./mies. – 330 zł/poj./mies.

7000 l – 955 zł/poj./mies. – 1139 zł/poj./mies.

Opłaty należy uiszczać z dołu w terminach kwartalnych: do 31 marca za I kwartał, do 30 czerwca za II kwartał, do 30 września za III kwartał, do 31 grudnia za IV kwartał, gotówką
w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy P.B.S Opole Lubelskie O/Karczmiska Nr: 52 8734 0008 0040 0299 2000 0010.

W przypadku wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty korektę deklaracji należy złożyć na obowiązującym wzorze załączonym do niniejszej informacji.

Załącznik:
        Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Odbiór odpadów komunalnych w 2016 r.
środa, 16 grudnia 2015
Informujemy, iż od 1 stycznia 2016 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego usługa odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Karczmiska realizowana będzie przez konsorcjum firm:
TONSMEIER Wschód Sp. z o.o., ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom oraz
EKO-KRAS Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 27D, 23-204 Kraśnik.
W ramach zawartej umowy Firma Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. odpowiedzialna będzie za odbiór zmieszanych odpadów komunalnych, popiołu oraz odpadów z cmentarzy parafialnych. Natomiast do obowiązków firmy EKO-KRAS Sp. z o.o. należał będzie odbiór pozostałych frakcji odpadów komunalnych.

Odbiór odpadów prowadzony będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Karczmiska w 2016 r.


 
Zbiórka elektrośmieci
czwartek, 25 czerwca 2015

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

INFORMUJEMY, IŻ ZBIÓRKA „ELEKTROŚMIECI” ODBĘDZIE SIĘ ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYM HARMONOGRAMEM:

TERMIN ZBIÓRKI

 

NAZWA MIEJSCOWOŚCI

 6 LIPCA

(poniedziałek)

NOWORĄBLÓW, SŁOTWINY, SŁOTWINY-LIPKI-KOLONIA, SŁOTWINY PNIAKI, WYMYSŁÓW, ZABORZE, ZABORZE KOLONIA

 7 LIPCA

(wtorek)

KARCZMISKA PIERWSZE, KARCZMISKA DRUGIE

8 LIPCA

(środa)

JAWORCE, MIECZYSŁAWKA, SŁOTWINY CZERWONE ŁĄKI, UŚCIĄŻ, UŚCIĄŻ KOLONIA, ZAGAJDZIE

10 LIPCA

(piątek)

BIELSKO, CHODLIK, GŁUSKO DUŻE, GŁUSKO DUŻE KOLONIA, GŁUSKO MAŁE, GÓRKI, WOLICA, WOLICA KOLONIA

 

ODPADY W DNIU ODBIORU PROSIMY WYSTAWIAĆ DO GODZ 7.00 PRZED POSESJĘ DO UTWARDZONEJ DROGI PUBLICZNEJ.

JAKO ELEKTROŚMIECI (CZYLI ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)
ODBIERANE BĘDĄ: LODÓWKI, ZAMRAŻARKI, PRALKI, SUSZARKI, ZMYWARKI, ELEKTRYCZNE KUCHENKI, PIEKARNIKI, ODKURZACZE, MASZYNY DO SZYCIA, ŻELAZKA, TOSTERY, FRYTKOWNICE, MIKSERY, ZEGARY, WAGI, SPRZĘT OŚWIETLENIOWY (RÓŻNEGO RODZAJU LAMPY), ZABAWKI ZAWIERAJĄCE ELEKTRYCZNE LUB ELEKTRONICZNE ELEMENTY SKŁADOWE, KOMPUTERY, DRUKARKI, LAPTOPY, TELEFONY, TELEWIZORY, RADIOODBIORNIKI, ELEKTRONARZĘDZIA, ITP.

 
Informacja
czwartek, 21 maja 2015
OD.6232.19.2015
Karczmiska, 20 maja 2015 r.

Osiągnięte poziomy odzysku w 2014 r.

Urząd Gminy Karczmiska informuje, że odpady komunalne odbierane w 2015 r. od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Karczmiska przez firmę:

EKO-KRAS Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 27D, 23-204 Kraśnik
, tel. 500 140 910, 500 140 882, 500 140 873, 500 140 875, www.ekokras.pl, e-mail: ,

przekazywane są do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Puławy (tzw. RIPOK), prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Puławach, 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2; tel. (081) 886-87-68, e-mail:

Zmieszane odpady komunalne po procesie mechaniczno-biologicznego przetworzenia i wydzieleniu ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, a także pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania, trafiają na składowisko odpadów zlokalizowane przy ul. Dęblińskiej 96 w Puławach. Natomiast odpady zielone przekazywane są do instalacji do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji znajdującej się przy ul. Komunalnej 35 w Puławach.
W roku 2014 Gmina Karczmiska osiągnęła następujące wymagane poziomy:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Wymagany:

powyżej 14%

Osiągnięty poziom:

37%

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Wymagany:

powyżej 38%

Osiągnięty poziom:

100%

 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Wymagany:

poniżej 50%

Osiągnięty poziom:

29%

 

 Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
      1. PSZOK w Karczmiskach Pierwszych przy ul. Nadrzecznej 212A.
      2. Rozstawione na terenie Gminy Karczmiska pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – tzw. dzwony, znajdujące się w: Karczmiskach Pierwszych, ul. Centralna 10A (obok budynków ZGK), Karczmiskach Drugich, ul. Starowiejska 226 (obok tzw. „Filijki”), Głusku Dużym Kolonii 54 (obok szkoły podstawowej), Słotwinach (przy skrzyżowaniu z drogą w kierunku Uściąża), a także na placach rekreacyjnych w miejscowościach: Bielsko, Mieczysławka, Chodlik, Noworąblów, Wymysłów, Uściąż, Karczmiska Drugie, Słotwiny, Zaborze.

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
EKO-KRAS Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 27D, 23-204 Kraśnik, tel. 500 140 910, 500 140 882, 500 140 873, 500 140 875, www.ekokras.pl, e-mail: ,

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest również w PSZOK w Karczmiskach. Dodatkowo na w/w placach rekreacyjnych ustawione są pojemniki na zużyte baterie.

 
Informacja w sprawie odbioru odpadów komunalnych
piątek, 05 grudnia 2014

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2015 R.


Informujemy, iż od 1 stycznia 2015 r. odbiór i transport odpadów z terenu Gminy Karczmiska świadczony będzie przez firmę EKO-KRAS Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 27D, 23-204 Kraśnik.

Do czasu dostarczenia worków przez nową firmę, worki można otrzymać w Urzędzie Gminy Karczmiska, pok. nr 12.

Termin odbioru odpadów w 2015 r. zgodnie z nowym harmonogramem ulegnie przesunięciu z piątku – na czwartek.


Harmonogram odbioru odpadów.


 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
piątek, 18 lipca 2014
Informujemy, iż zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się zgodnie
z następującym harmonogramem:

TERMIN ZBIÓRKI
NAZWA MIEJSCOWOŚCI


28 LIPCA
(PONIEDZIAŁEK)GRABÓWKI, NOWORĄBLÓW, SŁOTWINY, SŁOTWINY-LIPKI-KOLONIA, SŁOTWINY PNIAKI, WYMYSŁÓW, ZABORZE, ZABORZE KOLONIA


29 LIPCA
(WTOREK)


KARCZMISKA PIERWSZE, KARCZMISKA DRUGIE


30 LIPCA
(ŚRODA)

JAWORCE, MIECZYSŁAWKA, UŚCIĄŻ, UŚCIĄŻ KOLONIA,
SŁOTWINY CZERWONE ŁĄKI, ZAGAJDZIE


31 LIPCA
(CZWARTEK)


BIELSKO, CHODLIK, GŁUSKO DUŻE, GŁUSKO DUŻE KOLONIA, GŁUSKO MAŁE, GÓRKI, WOLICA, WOLICA KOLONIA


Odpady w dniu odbioru prosimy wystawiać do godz. 7.00 przed posesję do utwardzonej drogi publicznej.

Odbierane będą: meble, wersalki, fotele, dywany, wykładziny, materace, meble ogrodowe, sprzęt sportowy i rekreacyjny (rowery, sanki, narty), wózki dziecięce, duże zabawki, itp.

Nie będą odbierane worki z odpadami zmieszanymi, odpady remontowe i budowlane, m.in.: umywalki oraz sedesy, drzwi, okna, elektroodpady oraz odpady pochodzące z demontażu pojazdów.

 
Informacja o odpadach
czwartek, 05 czerwca 2014
Urząd Gminy Karczmiska informuje, że od 1 lipca 2013 r. na terenie gminy Karczmiska usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, świadczy firma:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach, 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2;
tel. (081) 886-87-68, e-mail:

Pochodzące z terenu gminy zmieszane odpady komunalne po procesie mechaniczno-biologicznego przetworzenia i wydzieleniu ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, a także pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania, trafiają na składowisko odpadów zlokalizowane przy ul. Dęblińskiej 96 w Puławach.

Natomiast z przetworzonych selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów wytwarzane są produkty o właściwościach nawozowych lub środki wspomagające uprawę roślin, bądź poddawane są procesom kompostowania lub fermentacji celem wytworzenia materiału dopuszczonego do odzysku w procesie R10.

W roku 2013 gmina Karczmiska osiągnęła następujące wymagane poziomy odzysku i ograniczenia:

Opis poziomu

Osiągnięty

Wymagany

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

13,9%

50%

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

27,5%

100%

12%

36%Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

PSZOK w Karczmiskach – znajduje się w Karczmiskach Pierwszych, ul. Nadrzeczna 212A, 24-310 Karczmiska (naprzeciwko oczyszczalni ścieków), prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Karczmiskach (tel. 81828 70 71)

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach, 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2;
tel. (081) 886-87-68, e-mail:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest także w PSZOK w Karczmiskach.

 
Ogłoszenie
środa, 30 kwietnia 2014

Uprzejmie przypominamy, iż w związku z tzw. długim weekendem odbiór odpadów komunalnych w Karczmiskach Pierwszych i Karczmiska Drugich nastąpi 9 maja – zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

 
Informacje dotyczące wykupu pojemników
czwartek, 10 kwietnia 2014
Urząd Gminy w Karczmiskach wyjaśnia, że dostarczone właścicielom nieruchomości wraz z odbiorem odpadów komunalnych w miesiącu kwietniu 2014 r. przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach ulotki z informacją o konieczności wykupienia pojemników - dotyczą jedynie tych właścicieli nieruchomości, którzy posiadają pojemnik dzierżawiony od ZUK Sp. z o.o. w Puławach i do tej pory go nie wykupili.

W związku z powyższym zachęcamy do wykupywania pojemników, ponieważ począwszy od miesiąca maja będą one zabierane z terenu posesji bezpośrednio po odbiorze odpadów.

W przypadku pytań prosimy o kontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta ZUK Sp. z o.o. w Puławach, pod numerem telefonu: 81 886 20 18, w. 105, 106.

W Biurze można uzyskać informację, czy dany pojemnik został już wykupiony, czy nadal jest dzierżawiony od ZUK.

Jednocześnie przypominamy, iż ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.
 
Zbiórka elektrośmieci
piątek, 06 grudnia 2013
Ogłoszenie o zbiórce elektrośmieci
 
Informacja
wtorek, 08 października 2013

Osoby zainteresowane uiszczaniem opłaty za odpady poprzez książeczki opłat informujemy, iż książeczki te można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Gminy Karczmiska (w pok. nr 12).

Jednocześnie:
1. Prosimy o oznaczenie pojemników na zmieszane odpady komunalne aktualnym adresem nieruchomości, ułatwiającym firmie odbierającej odpady lokalizację punktu wywozowego.
2. Uwagi dotyczące odbioru wystawionych zgodnie z harmonogramem odpadów prosimy zgłaszać firmie ZUK Sp. z o.o. w Puławach (tel. 81 886-87-68) lub do Urzędu Gminy
w Karczmiskach (tel. 81 828-70-26).
3. Dodatkowe worki na odpady selektywnie zbierane otrzymać można bezpłatnie w Urzędzie Gminy Karczmiska (pok. nr 12) – nie ma ograniczenia ilości wystawianych worków.
4. W przypadku odebrania odpadów z pojemników jako pierwszych prosimy o pozostawienie pojemnika do czasu odbioru wszystkich worków.
5. Przypominamy o obowiązku wyposażenia nieruchomości, na której powstają odpady,
w pojemnik służący do ich zbierania.
6. Osoby używające pojemniki na odpady będące własnością ZUK Sp. z o.o. w Puławach, które ich dotychczas nie wykupiły, zachęcamy do wykupienia pojemników w terminie do
31.10.2013 r. W przypadku niewykupienia tychże pojemników – zostaną one zabrane po wskazanym powyżej terminie, w dniu odbioru odpadów przewidzianym dla danej miejscowości.
7. Prosimy o wystawianie worków z surowcami zapełnionych co najmniej do połowy.
 
Wniosek
poniedziałek, 15 lipca 2013

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 
Jak płacić za śmieci
piątek, 12 lipca 2013

Informujemy, że należną kwotę opłaty za śmieci uiszcza się:
- gotówką w kasie Urzędu Gminy Karczmiska,
- przelewem na konto nr 52 8734 0008 0040 0299 2000 0010

do końca danego miesiąca, podając w tytule wpłaty imię i nazwisko właściciela nieruchomości lub adres nieruchomości wraz z dopiskiem "opłata za odpady za miesiąc ...".

Można dokonywać płatności za okresy dłuższe niż miesiąc.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości mają obowiązek wnoszenia ustalonych przez Radę Gminy opłat (swoistego podatku). Gmina z tego tytułu nie wystawia faktur VAT bądź rachunków.
Otrzymane pokwitowanie stanowi dowód ww. wpłaty.

 
Informacja natemat odbioru odpadów komunalnych
wtorek, 02 lipca 2013

Terminy odbioru odpadów komunalnych w Gminie Karczmiska od 1 lipca 2013 r.
 
Jak zbierać odpady od 1 lipca 2013 r.
sobota, 15 czerwca 2013
Ulotka informacyjna
 
Informacja
piątek, 12 kwietnia 2013

WYPOWIEDZENIE UMOWY Z DOTYCHCZASOWYM ODBIORCĄ ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Po przeprowadzeniu rozmów i konsultacji z ZUK Sp. z o.o. w Puławach dnia 10.04.13 r. zostało uzgodnione stanowisko w sprawie rozwiązywania umów na odbieranie odpadów komunalnych.
Zgodnie z powyższym z dniem 30 czerwca 2013 r. automatycznie wygasają umowy na odbieranie odpadów zawarte z ZUK w Puławach (nie ma konieczności wypowiadania umów).

Jednocześnie informujemy, iż dnia 26 kwietnia 2013 r. (piątek) w Urzędzie Gminy Karczmiska będzie możliwość wykupienia pojemnika od ZUK w Puławach.

Przypominamy także, iż do dnia 15 maja należy składać w Urzędzie Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wszelkie informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi są na bieżąco publikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.karczmiska.pl). 


Wójt Gminy Karczmiska
/-/ Janusz Goliszek  

Załączniki:
1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (doc)
2. Objaśnienia do deklaracji (pdf)

 
Ulotka informacyjna
wtorek, 26 lutego 2013
Ulotka informacyjna dla mieszkańców gminy.
 
Wypowiadanie umów na odbiór odpadów komunalnych
wtorek, 12 lutego 2013
Przypominamy, iż od dnia 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowy model gminnej gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z powyższym obecnie zawarte umowy z firmą odbierającą odpady trzeba rozwiązać z odpowiednim wyprzedzeniem (na ogół miesięcznym), ze skutkiem na dzień 30.06.2013 r.
Wypowiedzenie to należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do firmy, z którą mamy zawartą umowę.

Wzór wypowiedzenia umowy na odbiór odpadów.
 
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
środa, 27 czerwca 2012
Informujemy, że zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., nr 69, poz. 391), od 01.01.2012 r. działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807, z późn. zm.). Wobec tego przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są zobowiązani do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierzają odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy składany wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.

Wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.
Wzór oświadczenia.

 
Obowiązek składania sprawozdań przez przedsiębiorców
środa, 20 czerwca 2012
Przypominamy, że w oparciu o art. 9n, art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r., nr 132, poz. 622, z późn. zm.) od 1 stycznia 2012 r.:
1) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a także
2) podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
jest zobowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań przekazywanych wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.
Wzory sprawozdań zostały określone na podstawie art. 9t w/w ustawy w załącznikach nr 1 i nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630).
Dla ułatwienia zamieszczamy przywołane rozporządzenie (załącznik).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r.
 
Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
piątek, 18 maja 2012
W celu ułatwienia kontaktu z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i transportu nieczystości ciekłych, przedstawiamy wykaz działających na terenie gminy Karczmiska podmiotów:


Marian Sędzikowski

Trans-Eko
ul. Mariana Buczka 7
24-300 Opole Lubelskie
tel. 81 827 23 75
501 442 219

Usługi Asenizacyjne i Komunalne
Dariusz Niezgoda

ul. Nadstawna 15b
24-300 Opole Lubelskie
tel. 502 502 860

Firma Usługowo-Handlowa
Rutkowski Piotr

Okale 2
24-120 Kazimierz Dolny
tel. 603 588 141

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„AGRO” Sp. z o.o.

24-313 Wilków 62b
tel. 81 828 15 33

PHU MARCZAK
Tomasz Marczak
Rzeczyca Kolonia 30
24-120 Kazimierz Dolny
tel. 698078652

HUB-TRANS Hubert Piłat
ul. Czerniawy 55B
24-120 Kazimierz Dolny
tel. 665 746 147

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Młodzieżowa 4
24-320 Poniatowa
tel. 81 820-47-32
 
Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu gminy
poniedziałek, 07 maja 2012
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Karczmiska odbierają i zagospodarowują następujące podmioty:
● Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
24- 100 Puławy, ul. Dęblińska 2
tel. 81 886 87 68
Zebrane odpady komunalne zostają w pierwszej kolejności poddane procesom odzysku (przygotowania do ponownego użycia lub recyklingowi) w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach a następnie unieszkodliwieniu. Część odpadów komunalnych ulegających biodegradacji trafia na składowisko odpadów, część wykorzystywana jest do produkcji biofrakcji, która zostaje poddana odzyskowi energetycznemu w instalacji MPWiK w Puławach oraz przekazana w postaci papieru i drewna do dalszego odzysku.
● Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „Almax” Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul. Wrocławska 3
tel. 48 362 88 42
Zebrane odpady komunalne przekazywane są do ZUK w Puławach.
● P.P.H. Agro Sp. z o.o.
24-313 Wilków 62B
tel. 81 828 15 33
Spółka Agro administruje składowiskiem odpadów w Rogowie. Odpady można dostarczać we wtorki i piątki w godz. 8-14.
Wymieniona spółka prowadzi także punkt odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. Zbiórka prowadzona jest w Wilkowie w dniach roboczych w godz. 7-15. Osobą odpowiedzialną za zbiórkę jest Pan Wiesław Gałek.
 
Zmana ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach
poniedziałek, 02 kwietnia 2012
kampania info 2.jpg

kampania info 3. jpg.jpg
 

Dane teleadresowe

 
Urząd Gminy Karczmiska

Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska
tel. 81 828-70-26
      81 828-70-40
      81 828-70-59
fax: 81 828-70-26 wew.25
e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl
 
 
Nr rachunku bankowego:
P.B.S. Opole Lubelskie o/Karczmiska
52873400080040029920000010

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

 

 

 

 

Mikroinstalacje OZE

Mikroinstalacje OZE

Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Radośni w rozwoju

Radośni w rozwoju

Wsparcie na starcie

Czysta Gmina

Czysta Gmina

Linki

owocszl.jpgZwiązek Gmin Lubelszczyzny
Zdrowa gmina

Zielona linia


Budujemy Sportową Polskęporady prawne

Galeria zdjęć

Obraz
Copyright © 2019 Serwis internetowy Gminy Karczmiska. All rights reserved