środa
20 marca 2019
Do końca roku zostało 287 dni.

BIP

 Biuletyn informacji publicznej

Informacje wyborcze

 Informacje wyborcze

Insp. weterynarii

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Akty prawne on-line

Rządowe Centrum Legislacji
Najaktualniejsze wersje
elektroniczne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

600-lecie Karczmisk

obraz.jpg
 

Translator

EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian
Odjazdowy bibliotekarz
środa, 28 czerwca 2017
Plakat - Odjazdowy bibliotekarz
 
Apel do mieszkańców
czwartek, 22 czerwca 2017
Szanowni Mieszkańcy Gminy Karczmiska

Zwracam się do Państwa z prośbą dotyczącą utrzymania porządku i czystości na terenie naszej Gminy.

Wszyscy wiemy, że estetyczna posesja nie tylko cieszy oko jej właściciela, ale przede wszystkim poprawia nasz wizerunek. Zróbmy wszystko, aby Gmina Karczmiska lśniła czystością i porządkiem, by stała się wzorem dla innych.

Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy, nie niszczmy naszego wspólnego dobra, dbajmy wszyscy razem o ład i porządek, zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom – naszym dzieciom i wnukom majątek w postaci czystych lasów, rzek i pięknej przyrody. Wspólnie dbajmy o teren tej naszej małej ojczyzny, której jesteśmy gospodarzami.

Przypominam, że w ramach obecnego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Karczmiska każdy mieszkaniec może oddać firmie odbierającej odpady komunalne dowolną ilość zmieszanych i segregowanych odpadów powstałych w gospodarstwie domowym. Ponadto raz w roku organizujemy nieodpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci i opon. Nasi mieszkańcy mogą również nieodpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karczmiskach Pierwszych, wszystkie wytworzone w swoim gospodarstwie domowym segregowane odpady komunalne, w tym stare meble, wykładziny, lodówki, odpady remontowo-budowlane, chemikalia, zgodnie z obowiązującym regulaminem punktu.

Chociaż nie wypada mówić o oczywistych sprawach, to czasami trzeba o nich przypomnieć. Tak jest właśnie z wyrzucaniem śmieci do rowu, lasu czy na pobocze drogi. Wiemy, że to niewłaściwe zachowanie, ale natrafiamy na odpadki leżące w krzakach i przydrożnych rowach.
Aby ograniczyć to zjawisko apelujemy o zwracanie uwagi na osoby działające bezprawnie i ze szkodą dla nas samych. Bez pomocy Państwa, nie zlikwidujemy tego negatywnego zachowania. Apeluję o zwracanie uwagi na wyrzucanie śmieci przez okna samochodu czy tworzenie się dzikich wysypisk. Apeluję również o poszanowanie rzeczy służących nam wszystkim. Systematycznie odnotowujemy przypadki dewastacji wiat przystankowych oraz koszy na śmieci. Proszę o zwracanie baczniejszej uwagi na akty zaśmiecania lub wandalizmu i zgłaszanie zaobserwowanych sytuacji do Urzędu Gminy lub bezpośrednio na policję.

Będę bardzo wdzięczny za wszelkiego rodzaju zainicjowane akcje sprzątania swoich miejscowości. Uważam, że zaangażowanie lokalnej społeczności stopniowo doprowadzi do zmian negatywnych nawyków dotyczących śmiecenia, a przy okazji zintegruje ją. Chętnie włączymy się w takie akcje, zapewnimy Państwu wsparcie, dostarczymy niezbędny sprzęt, worki, rękawice oraz odbierzemy zebrane odpady.

Dziękuję wszystkim tym Mieszkańcom, którzy z dużą wrażliwością podchodzą do tematu czystości.

Wygląd naszego otoczenia jest świadectwem naszej kultury i świadczy o zaangażowaniu mieszkańców w sprawy społeczności lokalnej. Jestem przekonany, że czystość w Gminie i należyte jej postrzeganie przyniesie nam na co dzień satysfakcję i zadowolenie.
Wójt Gminy
/-/ Janusz Goliszek

 

 
Prośba o ograniczenie poboru wody
czwartek, 22 czerwca 2017

 

W związku z panującymi wysokimi temperaturami powietrza, które mają wpływ na zwiększony pobór wody z wodociągu gminnego, Wójt Gminy Karczmiska zwraca się z prośbą do Mieszkańców o ograniczenie poboru oraz oszczędne  i racjonalne korzystanie z wody.

Jednocześnie informuję, że w przypadku nadmiernego poboru przez dłuższy okres czasu, mogą występować problemy z jej dostawą pod odpowiednim ciśnieniem.

 

 
Ogłoszenie o sprzedaży
wtorek, 20 czerwca 2017
Wójt Gminy Karczmiska
ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości - działka nr 234.
 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa - działka nr 234 o pow. 0,1141 ha, położona w obrębie 08, w Karczmiskach Drugich przy ulicy Słonecznej dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim prowadzi księgę wieczystą nr KW LU1O/00035690/1.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karczmiska nieruchomość położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej zagrodowej – MR i terenie przeznaczonym do produkcji rolniczej-MR. Działka nie ma dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość jest niezabudowana z nasadzeniami porzeczki czarnej.
Ze względu na ograniczone możliwości zagospodarowania nieruchomości jako samodzielnej oraz brak dostępu do drogi publicznej, przetarg został ograniczony do właścicieli działek sąsiadujących z działką nr 234 tj. właścicieli działek nr 230, 233, 235, 240 obręb 08, w Karczmiskach Drugich.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2017 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy Karczmiska przy ul. Centralnej 17 w Karczmiskach Pierwszych.

Pełna treść ogłoszenia w BIP Urzędu Gminy.
 
Ogłoszenie o sprzedaży
wtorek, 20 czerwca 2017
Wójt Gminy Karczmiska
ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości - działka nr 568.
 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa - działka nr 568 o pow. 0,0467 ha, położona w obrębie 08, w Karczmiskach Drugich przy ulicy Słonecznej dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim prowadzi księgę wieczystą nr KW LU1O/00035690/1.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karczmiska nieruchomość położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej zagrodowej -MR.

Ze względu na ograniczone możliwości zagospodarowania nieruchomości jako samodzielnej oraz brak dostępu do drogi publicznej, przetarg został ograniczony do właścicieli działek sąsiadujących z działką nr 568 tj. właścicieli działek nr 562, 567, 569, 570,obręb 08, w Karczmiskach Drugich.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2017 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy Karczmiska przy ul. Centralnej 17 w Karczmiskach Pierwszych.

Pełna treść ogłoszenia w BIP Urzędu Gminy.
 
Ogłoszenie
poniedziałek, 19 czerwca 2017
OGŁOSZENIE
WÓJTA
GMINY KARCZMISKA

Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
– Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczmiskach


Data publikacji ogłoszenia: 19-06-2017 r.
Termin składania dokumentów: 26-06-2017 r.
znak sprawy: OKS.526.12.2017.SG

Wójt Gminy informuje, że w dniu 09.06.2017 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Karczmiskach, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego rodzaj: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z zakresu: „Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, organizowanie rocznic, świąt, jubileuszy, wystaw, druk publikacji i folderów promujących te zadania” pt. ”Jubileusz organizacji 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczmiskach”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Pełna treść ogłoszenia na stronie BIP Urzędu Gminy.

 
Setne urodziny Pana Jana
środa, 14 czerwca 2017

Pan JanNiecodzienną uroczystość obchodził Pan Jan Nowaczek z miejscowości Wolica. Senior rodu świętował uroczyście swoje urodziny. Okazja ku temu była bardzo wyjątkowa, ponieważ Jubilat w dniu 14 czerwca 2017 roku ukończył 100 lat!

W tym niezwykłym dniu towarzyszyła mu najbliższa rodzina oraz przedstawiciele władz samorządowych gminy. Wójt Gminy Karczmiska Pan Janusz Goliszek złożył Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia oraz wręczył list gratulacyjny Pani Beaty Szydło - Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Jubilat otrzymał również list gratulacyjny Prezesa KRUS oraz listy gratulacyjne od miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej i miejscowej Rady Parafialnej.

Serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu. Życzymy Panu Janowi na kolejne lata dużo dobrego zdrowia, cierpliwości w zmaganiu się z wszelkimi niedogodnościami dnia codziennego oraz jeszcze wielu lat zasłużonego odpoczynku w cieple rodzinnego klimatu.

 

dsc_4418.jpg dsc_4426.jpgdsc_4428.jpg

 
Ogłoszenie o sprzedaży drewna
poniedziałek, 12 czerwca 2017
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Karczmiska ogłasza  pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż drewna
 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy w Karczmiskach, Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17,  o godzinie  1100.


       Przedmiotem sprzedaży jest drewno pozyskane w wyniku wycięcia 18 szt. drzew rosnących w zespole dworsko – parkowym w Karczmiskach Pierwszych, drewno opałowe w ilości 23,63 m3 oraz drewno średniowymiarowe użytkowe w ilości 5,75 m3. Ogółem: 30,38 m3.

Szczegółowe informacje o przetargu we BIP Urzędu Gminy.

 
Badania mammograficzne
niedziela, 11 czerwca 2017
Badania mammograficzne
 
Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
środa, 07 czerwca 2017
W dniu 1 czerwca 2017 r. na boisku sportowym w Józefowie nad Wisłą rozegrane zostały Gminne Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według regulaminu CTIF. Drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach: ćwiczeniu bojowym oraz biegu sztafetowym 400 m z przeszkodami.

Z terenu gminy Karczmiska w zawodach udział wzięła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Karczmisk.

Gratulujemy bardzo dobrych wyników licząc, że w kolejnych latach z Gminy Karczmiska wystąpi więcej drużyn.
 
 
XXXVI Sesja Rady Gminy Karczmiska
środa, 07 czerwca 2017

XXXVI Sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się 27 czerwca 2017 r. (wtorek).

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska  i rozpoczną o godzinie 1100.

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, a także informacji o stanie mienia komunalnego:
    a) prezentacja uchwały RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
    b) odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,
    c) prezentacja uchwały RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej,
    d) dyskusja nad sprawozdaniami ,
    e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Karczmiska z wykonania budżetu za 2016 rok,
    f) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
6. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Dokonanie zmian w budżecie gminy.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) zmiany uchwały dostosowującej sieć szkół do nowego ustroju szkolnego,
    b) przedłużenie czasu obowiązywania taryf na wodę i ścieki.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
11. Wolne wnioski i komunikaty.
- wystąpienie przedstawiciela LGD „Owocowy Szlak” nt. różne formy wsparcia dla mieszkańców gminy Karczmiska.
12. Zamknięcie obrad. 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest - informacja o dofinansowaniu
środa, 07 czerwca 2017
info_wfos_2017.png
 
Komunikat
poniedziałek, 05 czerwca 2017
Informuję, że w dniu 5 czerwca 2017 roku o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej na parterze Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim przy ulicy Lubelskiej 4, odbędzie się spotkanie Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Krzysztofa Hetmana z rolnikami poszkodowanymi na skutek mrozów jakie wystąpiły na przełomie kwietnia i maja.

Celem spotkania będzie wypracowanie propozycji rozwiązań w bieżącym roku, oraz omówienie możliwości dotyczących zminimalizowania szkód mrozowych na przyszłość.

Serdecznie zapraszam wszystkich rolników.

Starosta Opolski

 
Ogłoszenie - OZE
piątek, 02 czerwca 2017

Wójt Gminy Karczmiska serdecznie zaprasza osoby biorące udział w projekcie „Budowa mikroinstalacji OZE z przeznaczeniem dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Karczmiska - zestawy solarne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE na spotkanie informacyjne w dniu 7 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 1900 w budynku Zespołu Szkół w Karczmiskach (mała sala sportowa).
Uprzejmie proszę o stawiennictwo.


Wójt Gminy
Janusz Goliszek
 
Zapisy na półkolonie
czwartek, 01 czerwca 2017
Zapisy na półkolonie
 
Turniej Piłki Siatkowej
czwartek, 01 czerwca 2017
Turniej piłki siatkowej
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje: 65 - 80 z 1024

Dane teleadresowe

 
Urząd Gminy Karczmiska

Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska
tel. 81 828-70-26
      81 828-70-40
      81 828-70-59
fax: 81 828-70-26 wew.25
e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl
 
 
Nr rachunku bankowego:
P.B.S. Opole Lubelskie o/Karczmiska
52873400080040029920000010

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

 

 

 

 

Mikroinstalacje OZE

Mikroinstalacje OZE

Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Hala Sportowa


Orlik 2012

Orlik2012

Misja CHODLIK

Misja archeologiczna CHODLIK

Radośni w rozwoju

Radośni w rozwoju

Wsparcie na starcie

Czysta Gmina

Czysta Gmina

Linki

owocszl.jpgZwiązek Gmin Lubelszczyzny
Zdrowa gmina

Zielona linia


Budujemy Sportową Polskęporady prawne

Galeria zdjęć

Obraz
Copyright © 2019 Serwis internetowy Gminy Karczmiska. All rights reserved