wtorek
19 marca 2019
Do końca roku zostało 288 dni.

BIP

 Biuletyn informacji publicznej

Informacje wyborcze

 Informacje wyborcze

Insp. weterynarii

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Akty prawne on-line

Rządowe Centrum Legislacji
Najaktualniejsze wersje
elektroniczne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

600-lecie Karczmisk

obraz.jpg
 

Translator

EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian
Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy
wtorek, 19 września 2017

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Karczmiska
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

ds. rozliczeń podatku VAT

 

Numer ewidencyjny naboru: KKB.2110.2.2017.JB
Data publikacji ogłoszenia: 19 września 2017 r.

Termin składania ofert: 28 września 2017 r.

Pełne informacje na temat ogłoszenia w BIP Urzędu Gminy.

 
Informacja - ptasia grypa
czwartek, 14 września 2017
informacja_dla_hodowcw_drobiu
 
Informacja o terminach zebrań sołeckich
poniedziałek, 11 września 2017
Zebrania Sołeckie
 
Narodowe Czytanie ''Wesela'' Stanisława Wyspiańskiego
poniedziałek, 11 września 2017

''Narodowe Czytanie'' to zapoczątkowana w 2012 roku - objęta Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej - akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę, upowszechnianie dzieł literatury narodowej oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Tegoroczna edycja Narodowego Czytania poświęcona była dramatowi „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. W całym kraju, w różnych miejscach: bibliotekach, ośrodkach kultury, w parkach i na skwerach, w świetlicach, w kawiarniach i centrach handlowych w czytaniu „Wesela” udział brali przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, przedstawiciele parlamentu, politycy, artyści, nauczyciele i młodzież szkolna, studenci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a nawet przypadkowi przechodnie.

W Gminnej Bibliotece i Domu Kultury (GBiDK) w Karczmiskach wspólne czytanie dramatu Wyspiańskiego odbyło się 5 września 2017 r. W nawiązującej do opisanej przez autora scenerii izby wiejskiej „ nasze” Narodowe Czytanie rozpoczęła p. Elżbieta Seredyn – Zastępca Wójta Gminy Karczmiska.

Akt I „Wesela” zaprezentowali nauczyciele i młodzież z Zespołu Szkół w Karczmiskach.

W role bohaterów utworu wcielili się:

- p. Piotr Długosz – Dyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach,

- p. Urszula Raczkiewicz – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół w Karczmiskach,

- p. Agnieszka Toruńska i p. Aleksandra Furtak – nauczycielki jęz. Polskiego,

oraz młodzież:

Aleksandra Olszowa, Milena Ejchler, Anna Araucz, Natalia Sawicka, Amelia Rutyna, Karolina Tarkowska, Michał Kazanowski, Paweł Barcicki, Jakub Bukała, Krystian Ostrach, Ksawery Dołgań.

W Akcie II oprócz młodzieży i pracowników GBiDK: Ewy Nowaczek - Dyrektora placówki, Beaty Kwiatkowskiej, Barbary Jakubowskiej, Marcina Chojnackiego wystąpili przedstawiciele Urzędu Gminy: p. Edward Rudnicki – Sekretarz Gminy i p. Sławomir Goliszek – Inspektor Oświaty i Kultury a także przedstawiciele organizacji pozarządowych:

p. Barbara Rudnicka i p. Barbara Ganiec z Klubu Seniora i p. Małgorzata Karaś – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich.

Jak widać na zdjęciach było bardzo kolorowo i na ludowo.

Wszystkim zaangażowanym w Narodowe Czytanie Anno Domini 2017 oraz przybyłej publiczności gorąco i serdecznie dziękujemy, a wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Narodowego Czytania.

 
Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy
poniedziałek, 04 września 2017

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Karczmiska
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

ds. rozliczeń podatku VAT

 

Numer ewidencyjny naboru: KKB.2110.1.2017.JB
Data publikacji ogłoszenia: 04 września 2017 r.

Termin składania ofert: 14 września 2017 r.

Pełne informacje na temat ogłoszenia w BIP Urzędu Gminy.

 

 Informacja o wynikach naboru

 
Narodowe Czytanie - Wesele
piątek, 01 września 2017
Narodowe Czytanie - Wesele_plakat
 
Komunikat Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
piątek, 01 września 2017
komunikat_kowr
 
Ogłoszenie
środa, 30 sierpnia 2017
informacja TRZK
 
Ogłoszenie
środa, 30 sierpnia 2017

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że w dniu 24 sierpnia 2017 r. w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Karczmiskach na spotkaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych został rozdany formularz dot. propozycji zadań do Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

Organizacje pozarządowe zainteresowane realizacją zadań w roku 2018 r. w obszarze:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: m.in. wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, organizowanie rocznic, świąt, jubileuszy, wystaw, druk publikacji i folderów promujących te zadania, prowadzenia świetlicy wiejskiej,
2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: m.in. organizacja wypoczynku i czasu wolnego (kolonie i półkolonie) dla dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem programów profilaktycznych,
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

proszone są o wypełnienie załączonego formularza i dostarczenie do Urzędu Gminy w terminie do 15 września 2017 r.

W razie pytań proszę o kontakt z P. Sławomirem Goliszek – tel. 81 828 70 26 w. 111.

Zastępca Wójta Gminy
(-) Elżbieta Seredyn

 Formularz

 
Ogłoszenie
wtorek, 29 sierpnia 2017
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KARCZMISKA
 

Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy

Data publikacji ogłoszenia: 29-08-2017 r.
Termin składania dokumentów:
05-09-2017 r.
Znak sprawy:
OKS.526.13.2017.SG

Wójt Gminy informuje, że w dniu 24.08.2017 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy, złożyła wniosek o dofinansowanie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego rodzaj: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z zakresu: „prowadzenie świetlicy wiejskiej” pt. ”Kultywowanie tradycji lokalnych, rozwój działań kulturalnych – prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica Kolonia – jako miejsca spotkań i organizacji czasu wolnego mieszkańców Gminy”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 01.10.2017 do 29.12.2017 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 5 000,00 zł.

Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie Gm. Karczmiska oraz dotyczy mieszkańców Wolicy, Wolicy Kolonia i Gminy. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Karczmiska zamierza zlecić OSP w Wolicy realizację w/w zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy Wójt Gminy Karczmiska informuje, że do dnia 05.09.2017 r. do godz. 15.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na Sekretariat Urzędu Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska lub drogą elektroniczną, na adres e-mail:

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Karczmiska niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z OSP w Wolicy.

Zastępca Wójta Gminy
(-) Elżbieta Seredyn

Załącznik:
    - Oferta OSP Wolica

 
Rekrutacja ochotników do WOT
wtorek, 22 sierpnia 2017

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Puławach prowadzi rekrutację ochotników
do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wojska Obrony Terytorialnej są odrębnym rodzajem Sił Zbrojnych RP i w znaczący sposób zwiększają krajowy potencjał obronny. Są one lokalnym filarem systemu bezpieczeństwa Polski. Ich misją będzie obrona oraz wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego oraz podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Żołnierz pełniący terytorialną służbę wojskową otrzymuje gratyfikację finansową za każdy dzień ćwiczeń oraz „dodatek za gotowość” – razem ponad 500 zł miesięcznie.
Nie trzeba mieć przeszkolenia wojskowego – można je odbyć w 16 dni.

Podstawowe wymagania:

- obywatelstwo polskie,
- ukończone 18 lat,
- wykształcenie minimum gimnazjalne,
- niekaralność za przestępstwo umyślne.

Najbliższe terminy szkoleń:

Szkolenie wyrównawcze dla osób po przeszkoleniu wojskowym – żołnierzy rezerwy:
- 02-03.09.2017r.
- 07-08.10.2017r.

16-to dniowe ćwiczenia przygotowawcze dla osób bez przeszkolenia wojskowego:
- 09-24.09.2017r.
- 14-29.10.2017r.

 
Informacja na temat przyjmowania wniosków o Świadczenie Wychowawcze
poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Urząd Gminy Karczmiska uprzejmie informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze przyjmowane są w dniach:

Poniedziałek – od 8.00 do 15.00
Wtorek - od 8.00 do 16.00
Środa - od 8.00 do 15.00
Czwartek - od 8.00 do 15.00

Piątek jest dniem, w którym wnioski nie będą przyjmowane.

 
III Święto bob(r)u w Karczmiskach
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
W dniu 15 sierpnia 2017 r. odbyło się III Święto bob(r)u na terenie zespołu dworsko-parkowego w Karczmiskach. Uroczystości Patronatem Honorowym objęli: Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego i Zenon Rodzik – Starosta Opolski. Dopisała letnia pogoda oraz licznie przybyli goście.

Święto bobru otworzył Janusz Goliszek – Wójt Gminy i Jacek Nowaczek – Przewodniczący Rady Gminy. Na scenie umieszczonej obok „pałacu” obyło się szereg zaplanowanych wydarzeń kulturalnych. Swoją obecnością imprezę uświetniły występy artystyczne w wykonaniu: kapeli „Zgoda” z Kazimierza Dolnego, Zespołu Ludowego „Powiśle” z Łazisk, Kapeli „Karczmiaki” i Zespołu Śpiewaczego KGW Karczmiska, uczniów z Zespołu Szkół w Karczmiskach (chór i soliści), chóru Gminy Karczmiska „Corda Cantando”, zespołu „Cyganeria” z Góry Puławskiej, „Ja Nóż” z OCK z Opola Lubelskiego i zespołu rockowego „Back Beat” z Lublina.

W trakcie imprezy odbył się konkurs kulinarny „Apetyt na bobrowe przysmaki”. Degustacja zgłoszonych potraw do konkursu potwierdziła ich wysokie walory smakowe, oryginalność potrawy i estetykę podania i dlatego jury nagrodziło wyróżnieniami i nagrodami rzeczowymi wszystkich uczestników konkursu tj.: KGW Karczmiska (zupa krem z bobu), Stowarzyszenie „Międzypokoleniowe” z Wymysłowa (placuszki i bułeczki z bobem), Klub Seniora w Karczmiskach (pasztet z cukinii i bobu, tarta z bobem, rolada ze szpinaku, łososia z nadzieniem z bobu, chlebek z bobem, pasztet warzywny z bobem), Stowarzyszenie Kobiet „Rogowianki” z Rogowa (kartofelki faszerowane z bobem) i Stowarzyszenie „Ekoland” zs. Karczmiska (za trzy niespodzianki z bobem).

Przybyli goście do karczmiskiego parku, oprócz występów artystycznych mogli zasmakować wielu potraw i produktów regionalnych, obejrzeć stoiska promocyjne z wytworami rękodzieła artystycznego, przygotowane przez: KGW Karczmiska, Klub Seniora „Zawsze Młodzi”, Stowarzyszenie Kobiet „Rogowianki”, Krystynę Bocian – Wiklina, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Poniatowej, Powiatowy Zespól Doradztwa Rolniczego w Opolu Lubelskim, Zespól Szkół w Karczmiskach, Pasieka „Malinowa Kraina”, Stowarzyszenie „Międzypokoleniowe” z Wymysłowa, Lubelski Oddział Stowarzyszenia „Ekoland” zs. Karczmiska, ZGK Sp. z o.o. w Karczmiskach, Żłobek w Karczmiskach, Julia Bełcik – rysunek i malarstwo, i OSP Karczmiska.

Podczas uroczystości uhonorowano długoletnich dwóch pracowników samorządowych: Edwarda Rudnickiego i Jacka Bojarskiego. Podsumowano też ogłoszony w maju b.r. konkurs literacki pt. „Nasza gmina, moja miejscowość”, w którym nagrody przyznano Agnieszce Toruńskiej, Zofii Kręcisz i Natalii Tracz.
Swoje głośne zadowolenie z udziału w imprezie wyrażali młodzi uczestnicy. Dużo uśmiechów i radości sprawiła przygotowana przez organizatorów możliwość zabawy na „dmuchańcach” czy „zamku”, skorzystania z usługi malowania twarzy, podziwiania ogromnych mydlanych baniek wypuszczanych z tarasu pałacu czy udziału w konkursie „łuskania bob(r)u”.

Imprezę w parku zakończyła nocna zabawa z DJ Stinexo. Przygotowane atrakcje zrealizowane zostały przy dużym wsparciu lokalnych sponsorów i środków zewnętrznych. Święto bob(r)u w Karczmiskach wpisało się na stałe w kalendarz imprez organizowanych w Gminie Karczmiska.
 
 
XXXVII Sesja Rady Gminy Karczmiska
środa, 16 sierpnia 2017

XXXVII Sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się 23 sierpnia 2017 r. (środa).

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska  i rozpoczną o godzinie 800.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Zapoznanie się ze skargą na działalność Wójta Gminy i podjęcie decyzji co do dalszego jej biegu.
6. Wystosowanie Apelu w sprawie funkcjonowania placówki Poczty Polskiej w Karczmiskach.

7. Wystosowanie Apelu w sprawie poprawy stanu nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy.
8. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i komunikaty- Komunikat Zespołu Doradztwa Rolniczego w Opolu Lubelskim.

11. Zamknięcie obrad.

 
Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie lubelskim
poniedziałek, 14 sierpnia 2017

twoja_trasa_lubelskie

I edycja konkursu dla mieszkańców woj. lubelskiego

„Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie lubelskim”

Drodzy Mieszkańcy!

Czy są wśród Was entuzjaści wycieczek rowerowych? Nie wyobrażacie sobie weekendu bez Waszych ulubionych dwóch kółek? Do pracy jeździcie rowerem? Świetnie się składa! Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez serwis aukcji transportowych Clicktrans.pl. Jedyne, co musisz zrobić to przekonać nas, że to właśnie Twoja ulubiona trasa rowerowa ma w sobie to coś! Oceniamy nie samą trasę, ale atrakcyjność jej przedstawienia.

Forma pracy:

- mapa + opis

- tekst do dwóch stron A4, w formacie .doc lub .pdf

- zdjęcia lub materiał filmowy (Twojego autorstwa)

Zasady:

1. Do udziału w konkursie zapraszamy mieszkańców woj. lubelskiego w wieku od 15 do 115 lat.
2. Proponowana przez Ciebie trasa powinna znajdować się w większości w obrębie województwa lubelskiego.
3. Nie ograniczamy konkursu tylko do oficjalnie wyznaczonych szlaków rowerowych! Tematem Twojej pracy może być dowolna, ulubiona trasa.
4. Praca może być napisana w języku polskim lub angielskim.

SUMA NAGRÓD 1500 zł

I miejsce: 1000zł

II miejsce: 500zł

Aby wziąć udział w konkursie wyślij swoją pracę na adres mailowy: W temacie maila wpisz: Moja trasa rowerowa

Zwycięskie prace zostaną opublikowane na blogu http://www.info.clicktrans.pl/ lub http://clicktrans.com/blog/ w celu promocji trasy w Polsce i za granicą.

Czekamy na Twoją pracę konkursową do 17 września 2017 r.

Więcej szczegółów i regulamin pod adresem: https://clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-lubelskie

 
Ogłoszenie o sprzedaży
piątek, 11 sierpnia 2017
Wójt Gminy Karczmiska
ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości - działka nr 568.
 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa - działka nr 568 o pow. 0,0467 ha, położona w obrębie 08, w Karczmiskach Drugich przy ulicy Słonecznej dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim prowadzi księgę wieczystą nr KW LU1O/00035690/1.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karczmiska nieruchomość położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej zagrodowej -MR.

Ze względu na ograniczone możliwości zagospodarowania nieruchomości jako samodzielnej oraz brak dostępu do drogi publicznej, przetarg został ograniczony do właścicieli działek sąsiadujących z działką nr 568 tj. właścicieli działek nr 562, 567, 569, 570,obręb 08, w Karczmiskach Drugich.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 25 lipca 2017 roku. Ze względu na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2017 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy Karczmiska przy ul. Centralnej 17 w Karczmiskach Pierwszych.

Pełna treść ogłoszenia w BIP Urzędu Gminy.
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje: 33 - 48 z 1024

Dane teleadresowe

 
Urząd Gminy Karczmiska

Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska
tel. 81 828-70-26
      81 828-70-40
      81 828-70-59
fax: 81 828-70-26 wew.25
e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl
 
 
Nr rachunku bankowego:
P.B.S. Opole Lubelskie o/Karczmiska
52873400080040029920000010

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

 

 

 

 

Mikroinstalacje OZE

Mikroinstalacje OZE

Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Hala Sportowa


Orlik 2012

Orlik2012

Misja CHODLIK

Misja archeologiczna CHODLIK

Radośni w rozwoju

Radośni w rozwoju

Wsparcie na starcie

Czysta Gmina

Czysta Gmina

Linki

owocszl.jpgZwiązek Gmin Lubelszczyzny
Zdrowa gmina

Zielona linia


Budujemy Sportową Polskęporady prawne

Galeria zdjęć

Obraz
Copyright © 2019 Serwis internetowy Gminy Karczmiska. All rights reserved