środa
20 marca 2019
Do końca roku zostało 287 dni.

BIP

 Biuletyn informacji publicznej

Informacje wyborcze

 Informacje wyborcze

Insp. weterynarii

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Akty prawne on-line

Rządowe Centrum Legislacji
Najaktualniejsze wersje
elektroniczne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

600-lecie Karczmisk

obraz.jpg
 

Translator

EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian
Zaproszenie na konferencję
czwartek, 12 października 2017
 
Solary - ogłoszenie
środa, 11 października 2017
 
100-lat OSP Karczmiska
środa, 11 października 2017
100 lat OSP Karczmiska

8 października 2017 r. odbył się jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Karczmiskach, woj. lubelskie. Był to podniosły dzień, który zapisał się w najnowszej historii jednostki oraz ważne wydarzenie w gminie Karczmiska. Działalność najstarszej i najbardziej zasłużonej tego typu organizacji w gminie i jednej z najstarszych i najbardziej zasłużonych w powiecie opolskim zasługuje na uznanie. Jubileusz stanowił też podziękowanie za społeczną służbę obecnym członkom jak i kilku pokoleniom strażaków z Karczmisk, którzy od początku powstania jednostki nie szczędzili sił i pracy dla dobra wspólnego gminy, powiatu, województwa i kraju.

Dzięki współpracy pracowników Urzędu Gminy, ks. Stanisława Furmanika, Władysława Szczypy z Polskiej Organizacji Wojskowej z Puław oraz po uzyskaniu zezwolenia władz okupacyjnych 17 listopada 1917 r. utworzono Ochotniczą Straż Ogniową w Karczmiskach. Założycielami straży byli: Antoni Nowaczek, Szymon Mokijewski, Michał Goliszek, Władysław Siedliski, Franciszek Wciseł, Adam Pawełczak, Seweryn Cześniak, Władysław Ochalski, Stanisław Jakubicki i ks. Stanisław Furmanik.
 

Więcej…
 
Informacja OPS Karczmiska
środa, 11 października 2017

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PODPROGRAM 2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach informuje, iż najbardziej potrzebujące osoby z terenu gminy Karczmiska mogą zgłaszać się do siedziby tut. Ośrodka w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Pomoc jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Do weryfikacji uprawnień i otrzymania skierowania wymagane jest złożenie zaświadczeń/oświadczeń o dochodach.

Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769), tj. pomoc udzielana jest w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej. Kwota kryterium dochodowego do uzyskania pomocy żywnościowej wynosi 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł na osobę w rodzinie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczmiskach, Karczmiska Pierwsze, ul. Opolska 33 lub pod nr tel. 81828 70 76.

Żywność na podstawie otrzymanych skierowań wydawana będzie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Karczmiskach w wyznaczonych terminach.

 
Zaproszenie na fitness
środa, 11 października 2017
 
Zaproszenie na rajd rowerowy
środa, 11 października 2017
 
Konkurs fotograficzny
wtorek, 10 października 2017

 

Wójt Gminy Karczmiska zaprasza wszystkich zainteresowanych
do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym i plastycznym pn.
„Moje spotkanie z przyrodą”


 


Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przekazać do 30 listopada 2017 r.:

   - w formie elektronicznej na adres e-mail: w temacie konkurs fotograficzny ”Moje spotkanie z przyrodą” (pojedyncza wiadomość nie może przekraczać 20 MB) albo

    - dostarczyć na płycie CD/DVD zapakowanej w kopertę z dopiskiem konkurs „Moje spotkanie z przyrodą”, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą na adres: Urząd Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Technika wykonania zdjęć i prac jest dowolna. Zdjęcia muszą być zgodne z celem konkursu i wykonane na terenie gminy Karczmiska.

Celem konkursu jest m.in. zgromadzenie dokumentacji fotograficznej i prac plastycznych wytworów i okazów przyrody nieożywionej i ożywionej oraz zanikających gatunków, zmieniających się widoków natury i krajobrazu na terenie gminy Karczmiska, które zostaną zaprezentowane na wystawie podczas lokalnego święta „Święto Bobru", wybranie zdjęć i prac plastycznych, które zostaną wykorzystane do projektu i wydruku kalendarzy przyrodniczych na rok 2018, upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych wiedzy o naszym dziedzictwie naturalnym, rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, a także możliwościach jej ochrony.

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Karczmiska.
 

 

 
Ostrzezenie o silnym wietrze
czwartek, 05 października 2017
ostrzezenie_o_silnym_wietrze_05.10.2017.pdfcrop.jpg
 
Informacja
poniedziałek, 02 października 2017
WFOSInformacja dotycząca finansowania zadania w zakresie nasadzeń zieleni przy Urzędzie Gminy Karczmiska.

Gmina Karczmiska informuje, że realizacja zadania pn. „Nowe nasadzenia zieleni na terenach użyteczności publicznej w Gminie Karczmiska” w 2017 r. jest dotowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na podstawie umowy nr 373/2017/D/OP z dnia 29.09.2017 r.

 
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
sobota, 30 września 2017

 

17 września 2017 r. w Józefowie nad Wisłą na stadionie sportowym odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze, których organizatorem było Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opolu Lubelskim i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim. Wzięły w nich udział 4 drużyna kobieca i 14 drużyn męskich. Naszą gminę reprezentowali: OSP Karczmiska, OSP Noworąblów i OSP Zaborze. Jednostki rywalizowały ze sobą w następujących konkurencjach: sztafecie pożarniczej z przeszkodami 7 x 50 m, musztrze obowiązującej od 2015 r. i ćwiczeniach bojowych. Dodatkowym utrudnieniem zawodów był padający deszcz.

Wyniki tegorocznych zawodów przedstawiają się następująco:

Męskie drużyny pożarnicze:

Miejsce

Nazwa drużyny

Wynik końcowy

I

OSP Trzciniec

105,00 pkt

II

OSP Puszno Godowskie

107,00 pkt

III

OSP Poniatowa miasto

109,40 pkt

IV

OSP Osiny

109,60 pkt

V

OSP Zaborze

110,00 pkt

VI

OSP Noworąblów

110,40 pkt

VII

OSP Wandalin

112,50 pkt

VIII

OSP Karczmiska

113,70 pkt

IX

OSP Boiska sekcja II

115,80 pkt

X

OSP Poniatowa Wieś

121,90 pkt

XI

OSP Wrzelów

125,50 pkt

XII

OSP Braciejowice

125,60 pkt

XIII

OSP Wólka Polanowska

nie ukończyła

XIV

OSP Boiska sekcja I

nie ukończyła

Kobiece drużyny pożarnicze:

Miejsce

Nazwa drużyny

Wynik końcowy

I

KDP Trzebiesza

139,50 pkt

II

KDP Boiska

142,20 pkt

III

KDP Komaszyce Nowe

156,50 pkt

IV

KDP Chodel

207,90 pkt

 

Zwycięzcom gratulujemy.

Galeria zdjęć.

 
XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Karczmiska
środa, 27 września 2017

XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się 29 września 2017 r. (piątek).

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska  i rozpoczną o godzinie 1800.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.|
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2017 r. pomocy finansowej  Gminie Brusy.
4.      Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2017.
5.      Wolne wnioski i komunikaty.
6.      Zamknięcie obrad.

 
Ogłoszenie o konsultacjach
piątek, 22 września 2017

OGŁOSZENIE
O KONSULTACJACH

Projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Wójt Gminy Karczmiska
zaprasza do udziału w konsultacjach

Termin konsultacji: 29.09.2017 r.

Forma konsultacji: spotkanie dyskusyjne w dniu 29.09.2017 r. o godz. 9.00
w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Karczmiskach, ul. Centralna 6.


Uczestnicy konsultacji mogą wyrażać opinie i składać uwagi do projektu w formie pisemnej
– na spotkaniu dyskusyjnym.

Uczestnicy na piśmie zgłaszają swoje uwagi na formularzu konsultacyjnym stanowiącym Załączniki Nr 2 do Zarządzenia 37/2017 Wójta Gminy Karczmiska z 21 września 2017 r.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami w BIP Urzędu.

 
Zaproszenie na wystawę grzybów
czwartek, 21 września 2017
zaproszenie_na_wystawę_grzybów
 
Komunikat ZGK w Karczmiskach
czwartek, 21 września 2017
Komunikat
 
Infromacja ARiMR - szkody mrozowe
wtorek, 19 września 2017

Informujemy producentów rolnych z terenu gminy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku przymrozków wiosennych, że protokoły szkodowe przekazane przez Wojewodę Lubelskiego są na bieżąco wydawane w Urzędzie Gminy Karczmiska w pokoju nr 7, w godzinach pracy urzędu.

Ponadto informujemy rolników, w których gospodarstwach powstały szkody w wysokości co najmniej 70 % danej uprawy, że mogą składać wnioski o udzielenie pomocy do biuro powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu Lubelskim.

Formularze wniosku są dostępne w Urzędzie Gminy Karczmiska pok. nr 7, w biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu Lubelskim a także na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Szczegółowych informacji w zakresie wypełniania wniosku udzielają:

- ARiMR Oddział w Opolu Lubelskim, Aleja 600-lecia 8, tel. 81 827-40-48

- Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Opolu Lubelskim, ul.Przemysłowa 16, tel. 81 827-23-42

Wnioski do ARiMR należy składać do 27 września 2017 r.

Biuro Powiatowe ARiMR w Opolu Lubelskim będzie czynne:

- od 18 do 22 września 2017 roku w godzinach 7.30 do 18.00
- 23 września 2017 roku (sobota) w godzinach 7.30 do 15.30
- od 25 do 27 września 2017 roku w godzinach 7.30 do 20.00

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje: 17 - 32 z 1024

Dane teleadresowe

 
Urząd Gminy Karczmiska

Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska
tel. 81 828-70-26
      81 828-70-40
      81 828-70-59
fax: 81 828-70-26 wew.25
e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl
 
 
Nr rachunku bankowego:
P.B.S. Opole Lubelskie o/Karczmiska
52873400080040029920000010

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

 

 

 

 

Mikroinstalacje OZE

Mikroinstalacje OZE

Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Hala Sportowa


Orlik 2012

Orlik2012

Misja CHODLIK

Misja archeologiczna CHODLIK

Radośni w rozwoju

Radośni w rozwoju

Wsparcie na starcie

Czysta Gmina

Czysta Gmina

Linki

owocszl.jpgZwiązek Gmin Lubelszczyzny
Zdrowa gmina

Zielona linia


Budujemy Sportową Polskęporady prawne

Galeria zdjęć

Obraz
Copyright © 2019 Serwis internetowy Gminy Karczmiska. All rights reserved