środa
20 marca 2019
Do końca roku zostało 287 dni.

BIP

 Biuletyn informacji publicznej

Informacje wyborcze

 Informacje wyborcze

Insp. weterynarii

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Akty prawne on-line

Rządowe Centrum Legislacji
Najaktualniejsze wersje
elektroniczne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

600-lecie Karczmisk

obraz.jpg
 

Translator

EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian
Turniej piłki halowej
wtorek, 14 lutego 2017
Turniej piłki halowej
 
Informacja o naborze wniosków
czwartek, 09 lutego 2017

 

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że podobnie jak w latach poprzednich, istnieje możliwość pozyskania przez gminę dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości, którzy w roku 2017 chcą usunąć ze swoich posesji odpady niebezpieczne w postaci azbestu mogą składać wnioski do dnia 15marca2017 r.

Wzory wniosków oraz załączników można pobrać w Urzędzie Gminy Karczmiska, pokój nr 12 lub ze strony internetowej urzędu pod adresem: www.karczmiska.pl.

Dofinansowanie obejmuje 100 % kosztów związanych z demontażem, odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów azbestowych. Nie obejmuje natomiast kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

Beneficjentami powyższego programu mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie na demontaż wyrobów zawierających azbest, wnioskodawca ma obowiązek zgłosić planowaną wymianę pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim. Zgłoszenie musi być dołączone do wniosku o dofinansowanie na usunięcie i unieszkodliwianie azbestu.

Wykonawcą zadania obejmującego prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu na terenie Gminy Karczmiska będzie firma wybrana w postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Informuję jednocześnie, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Karczmiska otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Karczmiska, pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu
– tel. 81 828 70 26 wew. 15.

Załączniki do pobrania:
  - Wniosek
  - Oświadczenie wykonawcy robót

 
Erasmus+ Learning through outdoor activities based on multiple intelligences
niedziela, 05 lutego 2017
Od 30 do 31 stycznia 2017 roku nasza szkoła była gospodarzem  spotkania nauczycieli zaangażowanych w projekt Erasmus+ Learning through outdoor activities based on multiple intelligences. Goście z Hiszpanii, Włoch i Niemiec omawiali zadania projektowe, planowali kolejne spotkanie, które odbędzie się w maju również w naszej szkole, uczestniczyli w spotkaniu z panią wicewójt. Zwiedzili także Lublin.

Wszyscy zgodnie stwierdzili że z przyjemnością ponownie odwiedzą naszą szkołę i gminę  za kilka miesięcy.

Galeria zdjęć
M. Romanowska
 
Informacja na temat wycinki drzew
środa, 01 lutego 2017
Ministerstwo Środowiska wyjaśnia zmiany przepisów dot. usuwania drzew


Czy na własnej działce można usunąć każde drzewo?

Czy gmina może zakazać wycinki?

Czy rolnik jest osobą fizyczną i może usuwać drzewa i
krzewy z nieruchomości rolnej bez wymaganego zezwolenia?

 


1 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 poz. 2249), która wprowadza m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów, w odniesieniu do obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie, opłat za usunięcie i kar za usunięcie niezgodne z przepisami. Ministerstwo Środowiska przygotowało kompendium wiedzy na temat nowych przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów, jakie wprowadziła obowiązująca ustawa a także zaprezentowano odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące nowej procedury usuwania drzew i krzewów na własnej działce.

Tekst publikacji można znaleźć na stronie ministerstwa środowiska pod adresem: https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/usuwanie-drzew-i-krzewow-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania/

 


 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalisty ds. projektów w biurze LGD "Owocowy Szlak"
poniedziałek, 30 stycznia 2017

Zarząd LGD "Owocowy Szlak" ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. projektów w Biurze LGD "Owocowy Szlak".
 
Informacja o naborze wniosków
poniedziałek, 30 stycznia 2017

wfos.png

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin

tel.: (081) 532 17 64, www.wfos.lublin.pl,


NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU EKODOM

WFOŚiGW w Lublinie informuje, że przyjmuje wnioski od osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM. Pomoc będzie udzielana w formie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie w wysokości 4 proc. w skali roku) z możliwością umorzenia 30% kapitału w przypadku wymiany pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym i 25% na pozostałe przedsięwzięcia.
Nabór wniosków potrwa od
1 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód, wzrost udziału energii pochodzącej z OZE w końcowym zużyciu energii, upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji na terenie województwa lubelskiego.

BENEFICJENCI

Do zaciągnięcia pożyczki uprawnione są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania na podstawie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego lub posiadające udział we współwłasności budynku lub lokalu mieszkalnego położonego na terenie województwa lubelskiego. W przypadku współwłasności istnieje możliwość składania wniosku przez jednego ze współwłaścicieli, za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWNIU

1. Wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym, w tym: gaz, biomasa (do paliw ekologicznych nie zalicza się ekogroszku).
2. Wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy.
3. Wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe.
4. Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej.
5. Zakup i montaż kolektorów słonecznych.
6. Zakup i montaż pomp ciepła.
7. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.
8. Zakup i montaż mikroinstalacji wykorzystującej energię wiatru.
9. Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, w siedzibie WFOŚiGW w Lublinie ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin, tel. (81) 532 17 64 (wew. 116, 117, 132, 133). Wszelkie dodatkowe informacje, formularz wniosku z załącznikami oraz regulamin dofinansowania są dostępne na stronie internetowej: www.wfos.lublin.pl

 
Ogólnopolskie spotkanie chórów
piątek, 27 stycznia 2017
Spotkanie chrów
 
Dzień Babci i Dziadka w Żłobku
środa, 25 stycznia 2017
20 stycznia 2017 r. w Żłobku w Karczmiskach odbyły się obchody z okazji Dnia Babci i Dziadka.

W uroczystości w imieniu Wójta Gminy Pana Janusza Goliszka udział wzięła Pani Elżbieta Seredyn Zastępca Wójta Gminy Karczmiska. Zastępca Wójta złożyła babciom i dziadkom najserdeczniejsze życzenia. Na uroczystość przybyło wiele babć i dziadków a nawet pradziadkowie. Dzieci zaprezentowały się w krótkiej części artystycznej: śpiewały i tańczyły, składały życzenia oraz podarowały każdej babci i dziadkowi własnoręcznie wykonane serce. Dzień Babci i Dziadka zakończył się wspólną zabawą ze śpiewem i tańcami. Ponadto babcie i dziadkowie obejrzeli prace wykonane przez wnuków na zajęciach, nagrania z realizowanych zajęć ruchowych, muzycznych, z języka angielskiego i innych odbywających się w żłobku.

Miłe spotkanie, roześmiane miny babć i dziadków oraz wnucząt to efekt wspólnie spędzonego czasu w rodzinnej atmosferze w Żłobku w Karczmiskach.

Dyrektor Żłobka
Grażyna Zaborska
 
Komunikat wyborczy
środa, 25 stycznia 2017


KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
W LUBLINIE
z dnia 19 stycznia 2017 roku 
Ogłoszenie LGD Owocowy Szlak
środa, 25 stycznia 2017
 
Informacja o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wtorek, 24 stycznia 2017
Zmiana stawek
 
Ankietowe badania rolne
piątek, 20 stycznia 2017
badania_rolne_w_2017
 
Informacja w sprawie płatności kartą płatniczą
czwartek, 19 stycznia 2017

Informujemy, że w Kasie Urzędu Gminy Karczmiska wprowadzona została usługa płatności kartami płatniczymi.

Płatności można dokonywać z tytułu opłat ponoszonych w Urzędzie Gminy, tj: podatki, odpady komunalne, opłaty skarbowe i inne.

Usługa jest w pełni bezkosztowa dla klientów.
Od operacji wykonanych kartą nie są pobierane dodatkowe opłaty i prowizje.

Uruchomienie usługi płatności bezgotówkowych nastąpiło w ramach pilotażowego projektu uruchomienia akceptacji płatności bezgotówkowych w administracji publicznej. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.
 
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Karczmiska
czwartek, 19 stycznia 2017
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2017 r.
Na podstawie art. 371 § 2 i § 3 w zw. z art. 385 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r. poz. 15) niniejszym podaje się do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 18 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Karczmiska

ZARZĄDZENIE NR 18
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Karczmiska


Kalendarz wyborczy
 
XXV FINAŁ WOŚP
środa, 18 stycznia 2017

WOŚP 2017XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przebiegał pod hasłem - ,, Kręcimy się już 25 lat''.
W całej Polsce i zagranicą 15 stycznia 2017 roku odbywały się zbiórki uliczne i imprezy, których głównym celem było zbieranie funduszy na zakup urządzeń medycznych dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz zapewnienia  godnej opieki medycznej seniorom. Cel szczytny i wart propagowania.  W naszej gminie tego dnia od rana kwestowało 23 wolontariuszy, a od godziny 16.00 w Zespole Szkół w Karczmiskach odbywały się występy artystyczne, licytacje, loteria, pokaz udzielania pierwszej pomocy i kawiarenka przygotowana przez Panie z KGW.

W tym roku Sztab WOŚP przy Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Karczmiskach zebrał kwotę łączną 12 779,91 zł i  4,75 EUR oraz 0,10 UAH, 1dime, 0,10 RON, 5 HUF. Liczył 23 wolontariuszy a nimi byli : Anna Araucz, Kamila Araucz, Julia Bielenna, Anita Boho, Kinga Charchuła, Karolina Dyrla, Milena Ejchler, Monika Gajda, Martyna Gibuła, Jan Karaś, Daria Kosmala, Katarzyna Krawczyk, Malwina Małecka, Agata Mroczkowska, Patrycja Piątek, Wioletta Piech, Wiktoria Pietras, Maria Pietras, Marta Siedliska, Katarzyna Siudym, Aleksandra Szałas, Alicja Wałachowska, Anna Wójcik oraz wiele  innych życzliwych i zaangażowanych osób. Nasi wolontariusze zebrali  kwotę  5 999,91 zł i 4,75 EUR oraz 0,10 UAH, 1dime, 0,10 RON, 5 HUF.
Największe kwoty zebrały: Katarzyna Krawczyk, Marta Siedliska i Alicja Wałachowska.
Każdy zebrany grosz na tak szczytny cel wspiera go i pomaga, a wysiłek oraz poświęcenie świadczy o wielkim sercu jakie mamy dla drugiego człowieka, dlatego Naszym wolontariuszom SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

Wielkie podziękowania należą sie Sponsorom, Darczyńcom za hojność, wspaniałomyślność , życzliwość i przychylność imprezie, a wsparło nas w tym wydarzeniu ponad 50 firm, instytucji i osób prywatnych. Składamy im WIELKIE  PODZIĘKOWANIA.
Dziękujemy  również wszystkim artystom i wykonawcom, którzy uświetnili imprezę finałową: Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z OCK w Opolu Lub. kapelmistrzowi Panu Stanisławowi Szymaniakowi, zawodnikom Szkoły Taekwon-do w Zagłobie przygotowanym przez trenera Pana Zbigniewa Stolę, dzieciom z przedszkola w Karczmiskach przygotowanym przez Panie Annę Szychowską i Dorotę Adamczyk, dzieciom z ZS w Karczmiskach, chórowi ,,Dmuchawce" wraz z dyrygentem Panią Anżelą Kwiatkowską, Aleksandrze Olszowej, Kapeli Ludowej,, Karczmiaki”, zespołowi śpiewaczemu Koła Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach przygotowanych przez instruktora Jana Kozińskiego. Kołu Gospodyń Wiejskich za przygotowanie kawiarenki z pysznymi ciastami  oraz pierogami z bobu. Podziękowania składamy dyrekcji Zespołu Szkół Panu Piotrowi Długoszowi, kierownikowi administracyjnemu Panu Mirosławowi Hałasowi, pracownikom technicznym szkoły, młodzieży obsługującej sprzęt: Patrykowi Wałachowskiemu, Szymonowi Wnuk, Adamowi Wójcickiemu. Strażakom OSP z Karczmisk Pierwszych za pokaz udzielania pierwszej pomocy i czuwaniem nad porządkiem i bezpiecznym puszczaniem ,,światełka do nieba”, Zakładowi Gospodarki Komunalnej za transport orkiestry. Szczególne podziękowania należą się Szefowi Sztabu WOŚP – Marcinowi Chojnackiemu oraz wszystkim, którzy brali udział w licytacjach, loterii, a także wspaniałej publiczności uczestniczącej w XXV Fiale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To dzięki Państwa hojności, ofiarności i dobremu sercu zebraliśmy tak wysoką  kwotę, która została wpłacona na konto WOŚP.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!

Galeria zdjęć

                                                                                                                                          Ewa Nowaczek
Dyrektor GBiDK w Karczmiskch

 
APEL OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KARCZMISKACH
środa, 18 stycznia 2017

Okres zimowy, to czas szczególnie trudny i niebezpieczny, wystarczy bowiem kilka godzin, by doszło do wychłodzenia organizmu, co niesie ze sobą zagrożenie utraty zdrowia i życia.

Istotne jest przeciwdziałanie tragicznym zdarzeniom z udziałem osób szczególnie potrzebujących – starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, bezdomnych, czy niezaradnych życiowo. Dlatego zwracamy się z gorącym apelem o wrażliwość i reagowanie na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób narażonych na działania niskich temperatur. W związku z występującymi mrozami, które mogą nieść za sobą tragiczne w skutkach zagrożenia zwracamy się do wszystkich mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na sąsiadów, osoby starsze, samotne.

Nie przechodźmy obojętnie obok człowieka, któremu grozi zamarznięcie.  Każdą informację o osobach, nawet tych których nie znamy, a wydaje nam się, że potrzebują pomocy - przekazujmy odpowiednim służbom. Reagujmy, kiedy widzimy, że osoba chora, nieporadna czy nietrzeźwa potrzebuje pomocy.

Informujmy o tym policję, straż, ośrodek pomocy społecznej i inne instytucje pomocowe.

Ważne jest wspólne połączone działanie jednostek pomocowych, ale też indywidualna wrażliwość. Poczucie solidaryzmu społecznego pozwoli minimalizować zagrożenia, jakie niesie ze sobą okres zimowy.

W przypadku uzyskania informacji o osobach potrzebujących pomocy na terenie gminy  prosimy o  kontakt:

Policja – 997
Straż Pożarna – 998
Pogotowie Ratunkowe – 999
Nr alarmowy - 112
Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach

   Karczmiska Pierwsze, ul. Opolska 33, 24-310 Karczmiska, tel.(81) 828 70 76.

Rejestr schronisk i noclegowni znajduje się również na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.lublin.uw.gov.pl w zakładce Urząd →Wydziały→Wydział Polityki Społecznej→Wsparcie osób bezdomnych→ Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe.

http://www.lublin.uw.gov.pl/komunikaty/wsparcie-dla-osób-bezdomnych

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje: 145 - 160 z 1024

Dane teleadresowe

 
Urząd Gminy Karczmiska

Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska
tel. 81 828-70-26
      81 828-70-40
      81 828-70-59
fax: 81 828-70-26 wew.25
e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl
 
 
Nr rachunku bankowego:
P.B.S. Opole Lubelskie o/Karczmiska
52873400080040029920000010

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

 

 

 

 

Mikroinstalacje OZE

Mikroinstalacje OZE

Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Hala Sportowa


Orlik 2012

Orlik2012

Misja CHODLIK

Misja archeologiczna CHODLIK

Radośni w rozwoju

Radośni w rozwoju

Wsparcie na starcie

Czysta Gmina

Czysta Gmina

Linki

owocszl.jpgZwiązek Gmin Lubelszczyzny
Zdrowa gmina

Zielona linia


Budujemy Sportową Polskęporady prawne

Galeria zdjęć

Obraz
Copyright © 2019 Serwis internetowy Gminy Karczmiska. All rights reserved